Reklamacija

Kupec ima pravico, da v 15 dneh brez navedenega razloga odstopi od pogodbe oziroma naročila. Odstop od nakupa sporoči ponudniku preko elektronske pošte na naslov info@dino.si.

V kolikor je kupec blago že prejel in želi odstopiti od pogodbe mora blago nepoškodovano poslati ponudniku v 15 dneh po poslanem sporočilu o odstopu od pogodbe. Vse stroške vračila izdelkov krije kupec sam.

Vso prejeto blago more kupec vrniti nepoškodovano in nespremenjeno. V kolikor je kupec že dobil poškodovano blago (je bilo poškodovano ob izdaji ali ob transportu blaga) mora kupec ob odstopu od pogodbe predložiti ustrezno dokazilo, da izdelka ni poškodoval sam.

Kupcu, kateri je odstopil od pogodbe bomo opravljena plačila vrnili v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 15 dni od prejetega vrnjenega blaga oziroma v roku 15 dni od prejetega sporočila o odstopu v kolikor kupljenega blaga še ni prejel. Vračila kupnin izvajamo izključno na pisno sporočeni TRR kupca.

Kupec ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati ves čas do odstopa od pogodbe, saj ne gre za nakup na preizkušnjo, kjer bi bil preizkus blaga pogoj za ohranitev veljavnosti pogodbe.